News Update

News in Asia

กอดสร้างสุข

เมื่อพ่อแม่กอดเด็ก เด็กจะรู้สึกได้ถึงความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน อบอุ่น ปลอดภัย มั่นคง ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจของเด็กมาก

กอดลูกให้มากที่สุดใน 3 ปีแรกของชีวิต

3 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาสําาคัญของการพัฒนาสมอง เป็นโอกาสทองสําาหรับเด็กในการสร้างตัวตน สร้างพื้นฐานชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่เป็นเรื่องสําาคัญมากที่สุดในวัยนี้ เมื่อพ่อแม่กอดเด็ก เด็กจะรู้สึกได้ถึงความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน อบอุ่น ปลอดภัย มั่นคง ความรู้สึกเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจของเด็กมาก การกอดจะเข้าไปเพิ่ม EQ ให้เด็ก ทําาให้เด็กเกิดความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง จะสังเกตเห็นว่าเด็กที่พ่อแม่กอดเขาบ่อย ๆ จะเป็นเด็กอารมณ์ดี ยิ้มง่าย มองโลกในแง่บวกการกอดและสัมผัสใกล้ชิดจากแม่กับลูก ยังเป็นสื่อที่ส่งผลให้ระบบประสาททําางานได้ดีขึ้น การทําางานของสมองก็ดีขึ้น กอดจึงทําาให้ไอคิวเด็กสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ ยังพบว่าในเด็กที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น อาการที่เกิดจากความเครียด โรคหืด อาการบาดเจ็บต่าง ๆ การกอดจะเข้าไปช่วยให้ความเจ็บปวดบรรเทา ความผิดปกติในอวัยวะต่าง ๆ ของเด็กดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ

แล้วเราจะกอดลูกตอนใหนได้บ้าง?

นมแม่กับ ‘อ้อมกอด’ ที่แนบแน่น

คงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเป็นชั่วโมงต้องมนตร์เท่ากับตอนที่คุณแม่กอดลูกไว้ในอ้อมอก พร้อม ๆ กับให้ลูกได้กินอาหารสุดมหัศจรรย์อย่างนมแม่อีกแล้ว วินาทีที่แม่ลูกมีการสัมผัสกัน ทั้งสายตา เสียง กล่ินของนมแม่ รสชาติความหวานของน้ําาตาลแลคโทสจากนมแม่ สัมผัสและพื้นที่อ้อมกอดของแม่ สร้างความอบอุ่น ความรู้สึกมั่นใจปลอดภัยแก่ทารก กระตุ้นทารกให้เกิดการเจริญงอกงามของเส้นใยประสาทต่อเนื่อง ช่วยให้สื่อนําาประสาทส่งสัญญาณประสาทได้เร็วขึ้น สมองก็จะทําางานได้ดีมากยิ่งขึ้น ไอคิวก็สูงขึ้นตามไปด้วย

อุ้มลูกนั่งตัก อ่านหนังสือเล่มแรกในชีวิต

อย่าลังเลหรือสงสัยกับการมอบหนังสือเล่มแรกให้ลูกตั้งแต่ในช่วงปฐมวัย เด็ก ๆ ทุกคนก้าวสู่เส้นทางรักการอ่านได้ตั้งแต่วัยแรกเกิด เมื่อพ่อแม่หยิบหนังสือมาอ่านให้ลูกฟัง เด็กจะใช้การฟังเสียง แยกแยะระดับเสียงที่แตกต่าง พอเด็กเริ่มโตขึ้นอีกนิด โอกาสทองที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด คือการอุ้มลูกนั่งตักโอบกอดเขาไว้พร้อมกับชี้ชวนให้เด็ก ๆ ดูหนังสือภาพสีสันสดใส ช่วงเวลาตรงนี้เองที่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่จะกลายเป็นสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ช่วยสานสายสัมพันธ์ทั้งความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยไปยังลูกน้อย ถ้อยคําาและน้ําาเสียงของคุณแม่ที่อ่อนโยน จะกระตุ้นให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน ได้ใช้สมองในการคิดและจินตนาการ เชื่อมโยงเสียงกับภาพที่เห็น เกิดเป็นเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว