News Update

News in Asia

ป.ป.ช.จ่อเรียกคนเกี่ยวข้องนาฬิกาหรูชี้แจง

“บิ๊กป้อม”ยังไม่แจงปมนาฬิกาหรู “ป.ป.ช.”ยันไม่ได้ประวิงเวลา แง้มหากเป็นของ “เพื่อน” ต้องเรียกคนเกี่ยวข้องชี้แจงทั้งหมด เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบเรื่องนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม

ซึ่งไม่มีการชี้แจงไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.นั้นว่า จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้ พล.อ.ประวิตรยังไม่มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวมายัง ป.ป.ช. ก็อยากให้รอเวลาให้ พล.อ.ประวิตรชี้แจงมาก่อน เพราะมีกำหนดชี้แจงถึงวันที่ 8 ม.ค.2561 ทั้งนี้แม้ในเรื่องตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ป.ป.ช.จะมีอำนาจตรวจสอบโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนร้องเรียน แต่การตรวจสอบเบื้องต้นจะต้องดูคำชี้แจงประกอบการดำเนินการด้วย ทั้งนี้ก็ขอเวลาให้ ป.ป.ช.ดำเนินการเรื่องนี้ตามกระบวนการปกติก่อน คิดว่าไม่นาน เหลืออีกเพียงแค่ 2 สัปดาห์เท่านั้น ยืนยันว่า ป.ป.ช.ไม่ได้ประวิงเวลา แต่ ป.ป.ช.กำลังทำงานอยู่ตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายอยู่ อย่างไรก็ตามการชี้แจงของ พล.อ.ประวิตร จะต้องชี้แจงนาฬิกาและแหวนเพชรทุกรายการ ไม่ใช่เพียงนาฬิกาเรือนแรกที่ตกเป็นข่าว ทั้งนี้หากมีการชี้แจงมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆ และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆต่อไป ซึ่งก็คิดว่าหากมีการชี้แจงมาแล้ว ป.ป.ช.จะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นาน เพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้ซับซ้อนอะไร

เมื่อถามว่าหากถึงวันที่ 8 ม.ค.ตามกำหนดแล้ว พล.อ.ประวิตรยังไม่มีการชี้แจง ทางป.ป.ช.จะดำเนินการอย่างไรต่อ นายวรวิทย์กล่าวว่า อย่าเพิ่งคาดเดา ซึ่งเรื่องนี้ทาง ป.ป.ช.ก็มีระเบียบในการดำเนินการอยู่แล้ว เมื่อถามอีกว่ากรณีมีข่าวว่าเป็นของเพื่อน หรือมีชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเข้ามานั้น ป.ป.ช.จะตรวจสอบอย่างไร จะต้องเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือไม่ นายวรวิทย์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งคาดเดา เพราะ ป.ป.ช.มีกระบวนการทำงานในขั้นตอนต่างๆอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นการทำงานตามปกติของ ป.ป.ช. หากพบว่ามีใครเกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ก็จะต้องเรียกมาตามกระบวนการทำงานปกติอยู่แล้ว และถามต่อว่าหากผู้ที่เกี่ยวข้องเสียชีวิตไปแล้ว ป.ป.ช.จะดำเนินการอย่างไร นายวรวิทย์ กล่าวว่า เดี๋ยวรอให้ ป.ป.ช.พิจารณาก่อน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews