News Update

News in Asia

พอมเพโอขอกระชับสัมพันธ์สหรัฐ-อินเดีย

นายไมค์ พอมเพโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเรียกร้องความเป็นหุ้นส่วนกันมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับอินเดีย ก่อนหน้าการเดินทางไปอินเดีย

นายพอมเพโอกล่าวในการประชุมอินเดียไอเดียส์ที่สภาหอการค้าสหรัฐว่า สหรัฐและอินเดียมีโอกาสพิเศษในการส่งเสริมความก้าวหน้าที่ดีสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ประเทศประชาธิปไตยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นหุ้นส่วนกับประเทศประชาธิปไตยเก่าแก่ที่สุดของโลกในการสานต่อการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทั่วอินโด-แปซิฟิก

พอมเพโอกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยังคงสนับสนุนบทบาทของอินเดียในภูมิภาค รวมทั้งมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นในการเรียกร้องปากีสถานไม่ให้สนับสนุนการก่อการร้าย นอกจากนี้นายพอมเพโอยังเน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการทหารต่อไป รวมทั้งการขายระบบป้องกันภัยขีปนาวุธให้กับอินเดีย