News Update

News in Asia

ฟื้นฟูการหายใจต่อการบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบ

ทีมวิจัยที่สถาบันวิจัย Krembil ในโตรอนโตได้พัฒนายุทธศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถช่วยฟื้นฟูการหายใจต่อการบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบ ทีมวิจัยได้ใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเซลล์ประสาทที่อยู่เฉยๆอยู่ในบริเวณปากมดลูกของไขสันหลังู เมื่อได้รับการกระตุ้นเซลล์ที่แฝงไว้ของเซลล์ที่เรียกว่า interneurons ได้รับการกระตุ้น

และสามารถฟื้นฟูการหายใจภายหลังได้รับบาดเจ็บ การคั่วนี่เป็นเรื่องสำคัญของวงจรประสาทนี้ สิ่งที่เราพบก็คือถ้าเรากระตุ้นเซลล์ประสาทจำนวนมากโดยใช้เภสัชจลนศาสตร์ที่เราสามารถช่วยหายใจได้ การหายใจผิดปกติเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตหรือโรคสำหรับผู้ที่บาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังบาดแผล ชาวแคนาดาจำนวน 86,000 คนที่เสียชีวิตด้วยเส้นประสาทไขสันหลังอักเสบจำเป็นต้องใช้ tracheostomy หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจในระยะยาว