News Update

News in Asia

เขาหน่อ-เขาแก้ว

ภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตาที่มองเห็นมาแต่ไกลทุกครั้งเวลาสัญจรผ่านไปมาบนถนนพหลโยธินช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชร ที่เรียกกันว่าเขาหน่อ-เขาแก้วแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของนครสวรรค์ เริ่มจากเขาหน่อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส โดยเสด็จภาคเหนือทางชลมารคผ่านแม่น้ำปิง เมื่อปีพ.ศ. 2449

และต่อมาในปีพ.ศ. 2452 ได้พระราชทานสิ่งของให้แก่หลวงพ่อแหยม วัดบ้านแดน เขาหน่อแห่งนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ เขานางพันธุรัตซึ่งเป็นเขาลูกเล็กที่คุณสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาผ่านบันได 60 ขั้น ซึ่งบริเวณลานชมวิวจากเขานางพันธุรัตแห่งนี้ จะพบถ้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่ และมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 4 องค์วางอยู่เคียงกัน ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้คือถ้ำพญานาค หากต้องการเดินเข้าไปชมนักท่องเที่ยวต้องนำไฟฉายติดตัวไปด้วย ภายในถ้ำค่อนช้างชื้นและเป็นทางตัน ไม่สามารถเดินทะลุออกไปได้ ต้องเดินกลับมาทางเดิม เขาพระพุทธบาทหรือเขาลูกใหญ่ ที่บริเวณหน้าเขาจะมีโรงเรียนร้างเป็นจุดสังเกต ที่นี่อยู่ห่างจากเขานางพันธุรัตราวๆ 300 เมตร ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและเจดีย์เก่าแก่อายุประมาณ 400 ปีซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย และมีระฆังที่นำไปแขวนใหม่ประมาณ 20 ใบ การเดินขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองต้องเดินไปตามบันได 700 ขั้น และต้องปีนบันไดลิงอีก 5 ช่วง และด้วยเส้นทางอันท้าทายเช่นนี้เอง ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้พิชิตยอดเขาหน่อเป็นคนแรก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand