News Update

News in Asia

เตือนเพจปลอมแอบอ้าง บิ๊กสธ.ค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ เพจปลอมแอบอ้างชื่อกระทรวงสาธารณสุขค้นพบวิธีการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วโดยใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงมาการันตี ยันกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรองวิธีการลดน้ำหนักแต่อย่างใด เตรียมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผย กรณีพบหน้าเพจบนสื่อโซเชียลมีเดีย ECO มีการระบุข้อความเกี่ยวกับข่าวในวงการโภชนาการว่าได้มี การค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบรวดเร็ว โดยมีการใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอีก 3 ท่าน เป็นภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การโฆษณาดังกล่าว นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอชี้แจงว่า หน้าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการรับรองวิธีการลดน้ำหนักตามที่โฆษณาแต่อย่างใด และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ ผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อยู่ในเพจดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องควรปรึกษาแพทย์ อย่าซื้อผลิตภัณฑ์โฆษณาอวดอ้างลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์มารับประทาน เพราะที่ผ่านมามักพบการปลอมปนสารอันตรายที่ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ และบางรายยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากต้องการลดน้ำหนักในเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและควบคุมอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม นอนหลับให้เพียงพอ หากมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์[email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004